Globus Academy
 

 

 

 

 

 

Ilulissat Hospital og Isfjorden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der indkaldes herved til generalforsamling i Foreningen Globus Academy

fredag, den 15. december, 2017, kl. 16 på adressen Korsgade 19, Svendborg.

Bestyrelsen foreslår som eneste punkt på dagsordenen, at foreningen opløses.

Ifølge paragraf 13 i Vedtægterne skal en resterende formue gives til et velgørende sundhedsprojekt i et udviklingsland. Bestyrelsen foreslår, at formuen gives til Fonden "With a Little Help...", idet denne fond  støtter et projekt i Uganda, som opfylder dette krav.


Tilmelding til Allan Pelch - apelch@dadlnet.dk


Svendborg, den 1. november, 2017.

Læge Allan Pelch, formand og læge Jørgen Holm, næstformand

 

 
Læring på rejsen  
   
   
GLOBUS ACADEMY | Kogtvedvænget 9P | 5700 Svendborg | Telefon +45 4013 7092 | apelch@dadlnet.dk| www.globusacademy.com